úterý 6. srpna 2013

Romantida


Hustá a bohatá jako kytary Oty Petřiny
kvadrofonická mnohostranná
jako zvuk Olivera Ackermanna.
Jako strávník bez viny.
Zámožná jako strýček Hubert.

Romantis.
Skloňuj podle vzoru syfilis.


Přesný jak fernet jako dělnický vůdce
oznamující šosákům že jim přišel zakroutit krkem
z tribuny buržoasního parlamentu.

Vzrušující
jako bankovní úředník ve volném pádu
z Akropole.

Smutný ale
krásný ale unavený
ale přísný jako politický komisař Tůma.

Romantis. Skloňuj
podle vzoru Atlantis.

Zdravá
jako naše budoucnost. Vyživená
od kořínků po konečky.
Ochuzený jako uran bez mateří kašičky.
Jsou v tom mistři. Ale
odteď už si budeme
říkat všechno.

Romantis. Exploduj!
Jako můj první mercedes
odražený v bělmu tvých očí.
Hoří hezky.

Žádné komentáře:

Okomentovat