neděle 5. května 2013

Peníze v občanské společnosti

(K. Marx / Z. Sekal)


Předpokládáš-li člověka jakožto člověka
a jeho vztah k světu jako vztah lidský
pak můžeš lásku směnit jen za lásku
důvěru jen za důvěru.

Miluješ-li
a přitom nevyvoláš opětovanou lásku
tedy nevytváří-li tvé milování jakožto milování opětovanou lásku
jestliže svým životním projevem jakožto milující člověk
neuděláš ze sebe člověka milovaného
pak je tvá láska bezmocná
je neštěstím.

Žádné komentáře:

Okomentovat